Tuol Sleng prison visits a local visit.


Tuol Sleng prison visits a local visit.

អង្គភាព គុកទួលស្លែង ទៅទស្សនះកិច្ច តាម មូលដ្ឋាន។

ក្រុមៗនេះក្រុម ពិសេស ពិសេសខាងចាប់ចង និងយកអ្នកទោស ទៅសំលាប់ ។ល។

These teams specialize in capturing and capturing prisoners to kill, etc.