សៀមរាបជាមួយគណៈប្រតិភូសាធារណៈប្រជាមានិតចិន

នៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅខេត្តសៀមរាបជាមួយគណៈប្រតិភូសាធារណៈប្រជាមានិតចិន និងគណៈមាឈ្ឈិមបក្សកម្ពុជាប្រជាធិបតយ្យ ជាមួយ ប៉ុល ពត តាម៉ុក អៀង សារី  និងមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហម​​​​  ។                    ញ៉ែម អេនជាអ្នកថត នេះជារូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗកម្ពុជាប្រជាធិបតយ្យក្រោយ ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ នៅភ្នំក្រវាញ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញបច្ចុប្បន្ន៖ ១ ប៉ុល ពត ២ ខៀវ សំផន ៣ អៀង សារី ៤ ជួន ពិសិដ្ឋ ៥ ចាន់ យូរ៉ាន់ ៦ អៀង ធារិទ្ធ ៧ ស៊ីគឿន ៨ […]

Read More →