សេចក្តីជូនដំណឹង


ថ្ងៃចន្ទទី២២ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៩

ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន ប្រធានស្ថាបនិកគណបក្សពលកររុងរឿង សូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថា។ខ្ញុំបាទបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ខ្ញុំបាទឈប់ធ្វើនយោបាយហើយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅ ។ ខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមកិច្ចការសង្គមវិញ និងមានអង្គការមួយឈ្មោះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន ជាប្រធាន និងចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម និងទេសចរណ៍។
Monday, April 22, 2019I am Nhem En, the founder of the Prosperous Workers’ Party, and I would like to inform the local and foreigners.I filed a letter to the Ministry of Interior to remove the list from the Ministry of Interior, I stopped politics and since then.I will join social work, and there is an organization called the Development of Historical Tourism Area Anlong Veng, I Nhem En, President and Collaborate with the Government regarding Khmer Rouge History and Tourism.