ម៉ាស៊ីនថតរូប ម៉ាស៊ីនថតកុន ​និងម៉ាស៊ីនថតវីដេអូរ


ម៉ាស៊ីនថតរូប ម៉ាស៊ីនថតកុន​និងម៉ាស៊ីនថតវីដេអូរជាង 300​ គ្រឿង ដែលខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

​ 

Than 300 cameras, camcorders and camcorders I Mr: Nhemen used during Democratic Kampuchea

ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ ប្រគល់អោយថតរូបអ្នកទោស នៅក្នុងគុកទួលស្លែងហៅ (ស21) និងសកម្មភាពទូទៅ ក្នុងកម្លុង៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ​ ឯកឧត្តមសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ ចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះ ពីឆ្នាំ១៩៧៦ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ ។

With the top leaders entrusted to take pictures of the prisoners in Tuol Sleng (S21) and general activities in 3 years, 8 months and 20 days Defense Mr: Son Sen began using these machines from 1976 to 1979.

និងម៉ាស៊ីនថតវីដេអូ ខ្ញុំបាទបានទទួលពី តាម៉ុក និងឯកឧត្តមសុនសេន​ អោយប្រើប្រាស់ថតសមរភូមិ ភាគខាងកើតបឹងទន្លេសាប និងភាគខាងលេចកម្ពុជា រួមមានខេត្តកោះកុង កំពង់ស្ពឺ ពោធិសាត់ ប៉ៃលិន បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងសមរភូមិព្រំដែនកម្ពុជាថៃ និងភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជា រួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យ សៀមរាប ព្រះវិហារ កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំងខាងកើត កំពង់ចាម ក្រចេះ មណ្ឌលគីរី រតនគីរី និងសមរភូមិមំបី កម្ពុជាឡៅ សមរភូមិប្រសាទព្រះវិហារ និងព្រំដែនកម្ពុចាថៃ ។

And video camera I received from Ta Mok and His Excellency Son Sen to use the Battlefields of the East of Tonle Sap and the Cambodian Highlands including Koh Kong, Kampong Speu, Pursat, Pailin, Battambang, Banteay Meanchey, and Battle of Border of Cambodia, Thailand, and Eastern Cambodia. Including Oddar Meanchey, Siem Reap, Preah Vihear, Kampong Thom, Kampong Chhnang, East of Kampong Cham, Kratie, Mondulkiri, Rattanakiri, and Three strong Lao battlefields temple on the Thai Cambodian border.

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ាស៊ីនថតទាំងអស់នេះ មិនអាចប្រើប្រាស់បានទេសព្វថ្ងៃ តែអាចតម្កល់ទុកក្នុងសរមន្ទីប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬហៅថាម៉ាស៊ីនថតពេជ្ឈឃាត ។ ម៉ាស៊ីនថតទាំងអស់ខ្ញុំបាទបានទទួលពីថ្នាក់ដឹកនាំគំពូលៗផ្ទាល់ដៃ។

Please note that these cameras can not be used today, but can be stored in a history museum or called execution cameras. All the cameras I have received from the top leaders.

ចំណេកម៉ាស៊ីនថតវីដេអូ ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ១៩៨២ ដល់១៩៩៥ ឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា នៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

The video camera was started from 1982 to 1995, 1998 Which ended the civil war in Cambodia in Oddar Meanchey’s Anlong Veng district.