ប្រកាសលក់ម៉ាស៊ិនថត


ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន និងបង្ហោះរូបភាពចូលទៅក្នុងទំព័រ Websites ទាំង២ ដែលមានរូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ http://www.nhemen.info  – https://nhemen.blogspot.com


ចាប់ពីដើមឆ្នាំ១៩៧៦ រហូតឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា នៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ភាគខាងជើង នៃប្រទេសកម្ពុជា។

ហ្នឹងរូបភាពឯកសារ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ ។​ ហ្នឹងរូបភាពខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន ជាបន្តបន្ទាប់មកទល់បច្ចុប្បន្ន …។

្ញុំបាទញ៉ែមអេននិងប្រកាសដេញថ្លៃ ម៉ាស៊ីនថត ជាង៣០០គ្រឿង ដែលខ្ញុំញ៉ែមអេន បានរក្សាទុក កម្លុង៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ។​

( ម៉ាស៊ីនថតនេះ កាត់១លានដុល្លារ )

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខខាងក្រោម

Tel: (+855) 92 84 74 24​ / 15 313 024 / 97 8888 499