បេសកកម្ម និង សកម្មភាព


ថតក្នុងសមរភូមិខាងកើតបឹងទន្លេសាប និងខាងលេចប្រទេសកម្ពុជា។

មានសមរភូមិ ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាងកើត ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តក្រចេះ ខេត្តរតនគីរី ខេត្តមណ្ឌលគីរី ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងសមរភូមិស្រុកមុខកំពូល ។

Captured in the Eastern Battle of Tonle Sap and the outskirts of Cambodia.

There are battles in Oddar Meanchey, Siem Reap, Preah Vihear, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Kampong Cham, Kratie, Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng and Battle of Muk Kampoul.

សមរភូមខាងលេចកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងសមរភូមិជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ចាប់ពីខេត្តកោះកុងមកទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែង ម៉ុមបីរវាង ប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា ថៃ ឡៅ ។

South of the border of Cambodia, Pailin, Battambang, Koh Kong, Kampong Speu, Banteay Meanchey, and the border between Cambodia and Thailand from Koh Kong to Stung Treng Mumbai between Cambodia and Thailand.

 

 

 

 

សូមបញ្ជាក់ផងដែរម៉ាស៊ីនថតវីដេអូទាំងអស់នេះ ខ្ញុំបាទញ៉ែម អេន មានបទបញ្ជារពី តាម៉ុក អ៊ុំប៉ុលពត អ៊ុំសុនសេន ខ្ញុំបាទបានចូលទៅប្រទេសថៃ ជាមួយលោក នួននៅ ដែលជាអ្នកកកាន់លុយ និងដៃស្នាំតាម៉ុក ចូលទៅទិញនៅខេត្តសុរិន និងនៅទីក្រុងបាំងកក ។

Please also specify these camcorders. I am Nhem En mandated by Ta Mok Mr. Pol Pot, Mr. Son Sen. I went to Thailand with Nuon Chea, the cashier and Ta Mok handbags, to buy in the province. Sirin and in Bangkok.

 

 

 

សូមបញ្ជាក់ផងដែរម៉ាស៊ីនទាំងអស់ប្រើប្រាស់អត់កើតទេសព្វថ្ងៃ ខ្ញុំបាទរក្សាទុកតាំងពីឆ្នាំ១៩៨២មកទល់ ១៩៩៨ ខ្ញុំបាទនិងទុកធ្វើសារមន្ទីរ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលខ្ញុំបាទបានប្រើប្រាស់ និងមានទាំងរូបភាព និងម៉ាស៊ីនថត ជាភ័ស្តតាងស្រាប់ ។

Please note that all machines are not available today. I have been keeping from 1982 to 1998, and have kept museums in the history that I used and have proved to be a picture and a camera.

 

 

 

 

ទាំងការថតវីដេអូនិងថតរូបធម្មតា តាមសមរភូមិដូចបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យតាម៉ុកនិងសុនសេន ចុះផ្សាយឱ្យសហគមអន្តរជាតិដឹងពីសកម្មភាព ពីកងទ័ពជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ល។

Both shooting and taking pictures on the battlefield as mentioned above are sent to Ta Mok and Son Sen for the international community to know about the activities of the Army of Democratic Kampuchea.