បទ បេជ្ញារៀនសូត្រវិរៈភាព របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដ៏មហាអស្ចារ្យ


រូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧១ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៥ ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដែលបងប្អូនជនរួបជាតិកម្របានឃើញ ការដឹកនាំប្រទេស របស់ពួកគគាត់មកនេះ ដែលបាត់បង់ការគាំទ្រ ពីឆាកអន្តរជាតិ ដែលគេច្រើនហៅថា របបប្រលាយពូជសាសន៍ អ្វីៗទាំងអស់រចនាសម្ព័ន្ឋជាតិ រលាយស្មើរនិងសូន្យ ។ល។
( សូមបញ្ជាក់ផងដែរទីដល់បងប្អូនជនរួបជាតិឲ្យជ្រាបថា ក្នុងនាមខ្ញុំបាទ ជាអ្នកថតរូប មិនលើកតម្កើងរបបខ្មែរក្រហមទេ ប៉ុន្តែថែរក្សាប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហមទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានដឹង )

ដូចជាសិក្សានុសិស្ស និស្សិត បញ្ញវ័ន្ត សាស្រ្តាចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ យុវជនយុវនារី ឲ្យបានដឹងនឹងសិក្សាពីរបប ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ដែលថ្នាក់នាំមេខ្មែរ ក្រហមទាំងអស់សុទ្ធិសឹងរៀនសូត្របានចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ មកដឹកនាំប្រទេស ( ឆ្វេងនិយម) (ស្នាំនិយម) ( នឹងដឹកនាំប្រទេសមាគ៌ា)
ខ្ញុំបាទមានឯកសារជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនតាមដាន

Top leaders from 1971 to 1975, 1975 to 1979, the peasants rarely saw their country leading, losing their support from the internationally-so-called genocidal regime. All the dissolved structure is zero and zero.
(Please also let the brothers know that as a photographer I do not promote the Khmer Rouge, but take care of the history of the Khmer Rouge, let the younger generation know)
As students, scholars, lecturers, teachers, young men and women learn to study the three-year, eight-month, 20-day regime, all Khmer Rouge leaders are educated, highly educated, leading the country (leftist) (anti-imperialist) Will lead the country)
I have a lot of documentation for you to follow

សូមបងប្អូនជនរួមជាតិអធ្យាស្រ័យផង ក្នុងការប្រែភាសាបើមានខ្វះខាតក្នុងចំណុចណា សូមបងប្អូនរិះគន់ក្នុងការស្ថាបនាផង ។