នេះជាសៀវភៅ ប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ បាទ ញ៉ែម អេន ដាក់តាម បណ្ដាគារ ធំៗ នៅស្រុកខ្មែរ

បងប្អួន និសិត្ស បញ្ញាវ័ន សាស្ត្រា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជន យុវនារី បងប្អួនខ្មែរនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស អោយបានជ្រាបថា
ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន បានចេញលក់សៀវភៅប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាទ ជាអតីត អ្នកថតរូបអ្នកទោស នៅគុកទួលស្លែងហើយបាន ដាក់នៅ បណ្ដាគារ ម៉ែនបុក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ នឹងខេត្តសៀមរាប ជាភាសា អង់គ្លេស ។
ការសរសេរប្រវត្តិ ខ្ញុំបាទនេះ នឹងចេញបីដំណាក់កាល
1- ពីកុមារភាព ដល់ឆ្នាំ 1971-1975-1979
2- ពីឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 1998
3- ពីឆ្នាំ 1998 ដល់បច្ចុប្បន្ន ជាបីវគ្គនឹងចេញ ជា 7 ភាសា
1- ភាសា អង់គ្លេស បានចេញលក់ហើយនៅភាសាបន្ត
2- ភាសា ខ្មែរ
3- ភាសា ថៃ
4- ភាសា បារាំង
5- ភាសា ចិន
6- ភាសា ជប៉ុន
7- ភាសា កូរ៉េ

សូមបងប្អួនបន្តចូល នៅក្នុងផេក នឹង វេបសាយ របស់ខ្ញុំបាទៗ ខ្ញុំនឹងបង្ហោះ រូបភាព ចំរុះជាងមួយម៉ឺនសន្លឹកបន្តទៀតៗ ។ល។
សូមអរគុណ នឹង អរព្រះគុណ ណាស់ដែលបានឃើញ បងប្អួនជនរួមជាតិ ចូលមើលពត៌មាន ក្នុងផេក របស់ខ្ញុំបាទ រយៈខ្លីមានចំនួន ជាង 10 ម៉ឺននាក់ហើយ ។
សូមអរគុណណាស់ ដែលបងប្អួន ចូលចិត្តតាមដាន ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដ៏ជូរចត់ ដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេស របបខ្មែរក្រហម
3ឆ្នាំ 8ខែ 20ថ្ងៃ ធ្វើអោយប្រទេសេជាតិ អន្តរាយស្ទើសូន្យ។

Mrs. Pannavat Satha, teacher, young Khmer teacher, sister of foreigner in the country know that
I’m Nhem En has released my own personal history book, a former prisoner of prisoners at Tuol Sleng and placed in the Mumbai attacks in Phnom Penh and Siem Reap in English.
Writing this short history will come in three phases
1- From childhood to 1971-1975-1979
2- From 1979 to 1998
3- From 1998 to present, three courses will be available in 7 languages
1. English is available for sale in Continuum
2. Khmer
3. Thai language
4. French
5. Chinese
6.Japanese
7. Korean language
Please log in to my site, and I will post more than ten thousand photos.
Thank you very much to have seen more than 100 thousand people have seen the news in my pals.
Thank you very much for following the bitter history of the Khmer Rouge regime.
3 years, 8 months and 20 days

By Nhem En

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *