បងប្អួនជនរួមជាតិជាទីគោរពនឹងជាទីស្នេហា


បងប្អួន ជនរួមជាតិ ជាទីគោរពនឹងជាទីស្នេហា ខ្ញុំបាទ ញ៉ែ អេន អតីតអ្នកថតរូប នៅគុកទួលស្លែង ហើយបច្ចប្បន្ននេះ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឃន៏តំបន់ទេសចរណ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែង ។
មានទីតាំង ស្នាក់ការកណ្ដាលនៅភូមិជន្លង់សង្គាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប ដែលមានផែនទី ដូចនៅក្នុង រូបភាពខាងក្រោមនេះ ស្រួលបងប្អូន ទាក់ទង មកអង្គការយើងខ្ញុំ។