បងប្អួនជនរួមជាតិខ្ញុំបាទញ៉ែមអេន…..


បងប្អួន ជនរួមជាតិខ្មែរ នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស អោយបានជ្រាបថា ខ្ញុំបាទ ញ៉ែម អេន អតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែង បានបង្កើត អង្គការមួយ ឈ្នោះ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
បច្ចុប្បន្ននេះ មានស្នាក់ការកណ្តាល ស្ថិតនៅផ្លូវ 7 មករា ភូមិជន្លង់ សង្គាតសាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

Dear brothers and sisters in and outside the country to know that
I’m Nhem En a former photographer at Tuol Sleng, has created an organization named the Development of the Anlong Veng Historical Tourism Development Zone in Oddar Meanchey Province.
Currently, there are Central Headquarters located on 7 Makara Street, Cholon Village, Sangkum Ream, Siem Reap Town, Siem Reap Province.