ជីវិតរបស់ អ៊ុំ ប៉ុល ពត ក្នុងការតស៊ូ នឹងជីវិតចុងក្រោយ


ជីវិតរបស់ អ៊ុំ ប៉ុល ពត ក្នុងការតស៊ូ នឹងជីវិតចុងក្រោយ
ប្រវត្តិ អ៊ុ ប៉ុល ពត(ឈ្មោះដើម សាឡុតសរ)
ប៉ុលពតកើតឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នាំ១៩២៥ នៅខេត្តកំពង់ធំ ។
ឳពុករបស់ប៉ុលពត គឺជាម្ចាស់ដីដ៏ស្តុកស្តម្ភម្នាក់ ។

ប៉ុលពតបានទៅរស់នៅជាមួយបងប្រុស ដែលជាមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង នៅពេលអាយុបាន៦ឆ្នាំ ។
នៅភ្នំពេញ ប៉ុលពតបានសិក្សារៀនសូត្រនៅតាមសាលាបារាំងជាច្រើន ហើយបានបួសជាសាមណេរ ។
នៅឆ្នាំ១៩៤៩ ប៉ុលពតបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង ប៉ុន្តែមិនទទួលសញ្ញាប័ត្រទេ ។
ក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅរៀនសូត្រនៅក្រុងបារិស ប៉ុលពតបានក្លាយទៅជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនិស្តបារាំង ហើយបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនទៅលើសកម្មភាពនយោបាយ។
នៅពេលប៉ុលពតត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ១៩៥៣ ប៉ុលពតបានបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យា និងភូមិវិទ្យា នៅសាលាឯកជន ហើយបានចូលរួមជាមួយចលនាកុម្មុយនិស្ត។
ប៉ុលពតរៀបការជាមួយ ខៀវប៉ុណ្ណារី នៅឆ្នាំ ១៩៥៦។
នៅឆ្នាំ១៩៦០ ប៉ុលពតមានឋានៈ ទី៣ ក្នុងបក្សពលករកម្ពុជា។
ប៉ុលពតត្រូវបានចាត់តាំងជាអនុលេខាបក្សទីពីរក្នុងឆ្នាំ១៩៦១។
និងជាលេខាបក្សក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣ ។
ក្រោយមក ប៉ុលពត បានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខ លន់នល់។
ប៉ុលពតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ ហើយបានលាលែងពីតំណែងនេះនៅឆ្នាំ១៩៧៩ ប៉ុន្តែបានបន្តស្ថិតនៅជាមេដឹកនាំ ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរក្រហមដដែល។
ប៉ុលពតរស់នៅនិរទេសខ្លួនភាគច្រើននៅលើទឹកដីថៃរហូតដល់ថ្ងៃទទួលមរណៈភាព។
គឺនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៨
សាកសពរបស់ ប៉ុលពត ត្រូវបានបូជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៨។
ប៉ុលពត Pol-Pot នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ គ្រប់គ្រងអំណាចបានត្រឹមតែ ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ។

History of Pol Pot (originally named Saloth Sar)
Pol Pot was born in 1925 in Kompong Thom province.
Pol Pot’s father was a wealthy landowner.
Pol Pot went to live with his brothers working in the Royal Palace at the age of six.
In Phnom Penh, Pol Pot studied in various French schools and practiced vegetarianism.
In 1949, Pol Pot received a scholarship to study in France but did not hold a degree.
During his stay in Bali, Pol Pot became a member of the Communist Party of France and spent much time on political activities.
When Pol Pot returned to Cambodia in 1953, Pol Pot taught history and geography at private schools and joined the communist movement.
Pol Pot married Khieu Ponnary in 1956.
In 1960, Pol Pot was third in the Workers’ Party of Cambodia.
Pol Pot was appointed second secretary in 1961.
And party secretary in 1963.
Later, Pol Pot led the Khmer Rouge army to wage war against the republic of Cambodia’s Marshal Lon Nol.
Pol Pot became the Prime Minister of Democratic Kampuchea in 1976 and resigned in 1979, but remained a powerful leader of the Khmer Rouge.
Pol Pot lives mostly in Thai territory until his death.
It was April 15, 1998
The body of Pol Pot was cremated on April 17, 1998.
Pol Pot, Pol Pot, Prime Minister during Democratic Kampuchea, ruled for only 3 years, 8 months and 20 days.

សូមបងប្អូនជនរួមជាតិអធ្យាស្រ័យផង ក្នុងការប្រែភាសាបើមានខ្វះខាតក្នុងចំណុចណា សូមបងប្អូនរិះគន់ក្នុងការស្ថាបនាផង ។